Mata in personens värden

Vinnova projekt (Projekt 2017-0155) "Artificiell Intelligens för att förvandla kvalitetsregistret CPUP till individanpassat beslutstöd".

 

För mer om CPUP följ länkenCPUP kvalitetsregister och Artificiell intelligence har används för att identifiera ett urval av liknande personer i registret. Dessa personer analyseras sedan på utfalls parametrar, eventuella operationer mm. Denna version är skapad för att demonstrera och utvärdera framtida möjligheterna med intelligenta beslutsstödsystem innom vården som del i ett Vinnova projekt. Inga värden sparas och systemet är inte kopplat till CPUP registret.

Medverkande:

 

Peter Funk, Professor i Artificiell ingelligens/datavetenskap, Mälardalens Högskola, peter.funk@mdh.se

Gunnar Hägglund, Professor i barnortopedi, överläkare, registerhållare för CPUP, Lunds Universitet, gunnar.hagglund@med.lu.se

Elisabet Rodby Bousquet, docent, med dr, Nationell koordinator, CPUP, Centrum för klinisk forskning Västmanland, Uppsala universitet, elisabet.rodby.bousquet@regionvastmanland.se

Rickard Sohlberg, innovatör och affärsutvecklare innom IT, IOT och AI, Mälardalens Högskola, rickard.sohlberg@mdh.se

Övriga deltagare: Anna Enbom, Zebastian Hansson, Filiph Eriksson Falk, Fredrik Frenning, Maria E Kibtia

Systemet sparar inga inmatade data i detta läge.1. Inmatning person (inmatning till registret samt för beslutusstöd, delmängd av CPUP Fysioterapeutformulär-barn. Inmatning är inte kopplad till CPUP registret, endast demo.)

2. Sökparametrar liknande personer (optimerade med intelligenta algoritmer för att identifiera lämpligt urval.
Även baserat på temporala aspekter, operationshistorik och population.


3. Analys av liknande personer

Din återkoppling är mycket värdefull, vänligen svara på, utvärderingsfrågorna i denna länk (ca 5 minuter, svaren kommer endast användas för detta projekt).

Tack!