Analysresultat liknande personer

Resultat bygger på 43 liknande personer som gjorde en hälseneförlängning (utvecklingen visas endast för den foten som var sämst).
Resultat bygger på 129 liknande personer som inte gjorde en hälseneförlängning (utvecklingen visas endast för den foten som var sämst).

Urvalet bygger på formaliserad klinisk kunskap, maskininlärning/artificiell intelligens för att identifiera lämpligt urval av liknande personer".
(Vi använder ej registerdata i denna demo)

3.1 Fotledsrörlighet för liknande personer med eller utan hälseneförlängning
(resultat i jämförelse med första mätningen i angivet åldersintervall
3.2 Klicka på respektive bild för att se detaljerat resultat (ej aktiverat i denna version).

Maskininlärningen har identifierat följande kluster med avvikande resultat
(klicka på respektive länk för att se detaljerad förklaring, ej i denna demoversion):

- Maskininlärningen har identifierat ett kluster med 8 personer som fått bättre resultat än förväntat
som har opererats med en speciell metod av hälseneförlängning.

- Maskininlärningen har identifierat ett kluster med 24 personer som fått sämre resultat än förväntat
med signifikant skillnad på låga värden avseende "höftextension och knäextension".

- Maskininlärningen har identifierat ett kluster med 18 personer som fått bättre resultat än förväntat
med signifikant skillnad på fysioterapeutiska insatser mer än 3 ggr per månad.