Personnummer
Efternamn
Förnamn
Barnets region
Barnets distrikt
Bedömningsdatum (år-mån-dag)
Bedömning utförd av
1.1 Dominerande neurologiskt symtom:
Spasticitet
Dyskinesi
Ataxi
Ej Klassificerbar / blandform
1.2 Grovmotorisk klassifikation GMFCS-E&R
I
II
III
IV
V
1.3 Använder ståhjälpmedel: Ja Nej
1.4 Använder ståhjälpmedel: Antal timmar per dag <1 1-2 3-4 >4
1.5 Använder ståhjälpmedel: Dagar per vecka 1-2 3-4 5-6 7
1.6 Tonus plantarflexorer höger
0
1
2
3
4
1.7 Tonus plantarflexorer vänster
0
1
2
3
4
Fotled
1.8 Fotled: Dorsalflexion vid flekterat knä.

1.9 Fotled: Dorsalflexion vid extenderat knä.