CPUP kvalitetsregister och Artificiell intelligens används för att identifiera ett urval av liknande personer i registret. CPUP registret har över 200 parametrar som samlats in vid upprepade undersökningstillfällen för samma person samt information om bland annat träning och operationer. Detta gör registret mycket lämpligt för AI baserat beslutsstöd som då kan identifiera en lämplig delmängd personer som nuvarande person kan jämföras med. Om du önskar fokusera på vissa parametrar i din analys kan du ändra det av systemet föreslagna parameterintervallet. Att ändra parametrar kan reducera det statistiska underlaget så analysen blir mindre signifikant och konfidensen minskar. I denna demoversion används inte riktiga data från CPUPs kvalitetsregister.
2.1 Ålder 0 - 20
2.2 Grovmotorisk klassifikation GMFCS-E&R
2.3 Tonus plantarflexorer höger 0 - 4
2.4 Tonus plantarflexorer vänster 0 – 4
2.5 Fotled: Dorsaflexion vid flexterat knä – höger (grader)
2.6 Fotled: Dorsaflexion vid flexterat knä – vänster (grader)
2.7 Fotled: Dorsaflexion vid extenderat knä - höger (grader)
2.8 Fotled: Dorsaflexion vid extenderat knä - vänster (grader)